Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan hierbij gaan om zowel zuigelingen als om schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling.