Onze praktijk

Mensen die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen, maken veelal een afspraak bij de fysiotherapeut. Na een intake (oriënterend gesprek & onderzoek) wordt er een behandelplan opgesteld. Cliënten worden merendeels individueel behandeld, maar ook groepsbehandeling in de fysiotherapiepraktijk behoort tot de mogelijkheden. Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapie direct toegankelijk, d.w.z. dat de fysiotherapeut ook zonder verwijzing van huisarts of specialist is te raadplegen. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt die kennis in de dagelijkse praktijk.