Privacy verklaring fysiotherapie De Lus en Medifit vof

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacy wetgeving van kracht gegaan; de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG). Dit betekent dat er aanvullende maatregelen zijn genomen om aan alle eisen van deze wet te voldoen.  

Wij willen u laten weten dat:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
  • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • We u vragen, om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wij aanpassingen hebben doorgevoerd, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Er zijn afspraken gemaakt met bedrijven die namens Fysiotherapie De Lus en Medifit VOF persoonsgegevens verwerken (verwerkersovereenkomsten). 
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie De Lus en Medifit VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens op de website.