ZorgMies en Fysiotherapie De Lus bundelen hun krachten!

02-04-2023

De juiste zorg op de juiste plaats, is een term die al een paar jaar rondgaat in het zorglandschap. Ook is deze term veel terug te lezen in het Iza (Integraal zorgakkoord). De juiste zorg op de juiste plaats gaat over een betere samenwerking in de zorg tussen verschillende professionals. Dit kan op meerdere niveaus plaats vinden. Hoe groter we het maken hoe complexer het vaak wordt en hoe langer het duurt voordat de juiste zorg op de juiste plaats is geregeld.

ZorgMies en Fysiotherapie De Lus willen hun krachten bundelen om samen een bijdrage te leveren aan de juiste zorg op de juiste plaats. ZorgMies is een organisatie die zich ontfermt over mensen die niet meer volledig zelfredzaam zijn en nog lang thuis willen blijven wonen. Dit doen zij door aanvullende mantelzorg aan te bieden. Daarnaast is het gevoel van eenzaamheid verkleinen een ander speerpunt. In de gesprekken die we hebben gevoerd met ZorgMies kwam heel duidelijk naar voren dat zij maatwerk willen en kunnen leveren. Jeannette en Margriet werken vanuit het concept: “ons kent ons”. Zij zijn de spin in het web en zoeken voor de cliënt (met zijn of haar omgeving) de juiste match qua ZorgMies (lees: aanvullende mantelzorger). Die juiste match moet er dan vooral ook op persoonlijk vlak zijn. Op deze manier wordt het gevoel van eenzaamheid verkleind en kan de ZorgMies daarnaast ondersteuning bieden bij allerlei praktische, dagelijkse activiteiten.

De fysiotherapeut is de hulpverlener die alles weet over bewegen. Naarmate we ouder worden of hulpbehoevender, komt het vaak voor dat het ‘zelfstandig veilig bewegen’ steeds wat lastiger gaat. Dit kan leiden tot een steeds kleinere leefwereld waar mensen zich in gaan bevinden, met alle gevolgen van dien. Denk ook nu weer aan eenzaamheid, sociaal isolement, verhoogd risico op vallen, verlies van conditie, een toegenomen kans op allerlei aandoeningen en ziektes die gerelateerd zijn aan een sedentair leven. Fysiotherapeuten hebben focus en aandacht voor het bewegend functioneren van mensen. Zij proberen een bijdrage te leveren om het bewegen te optimaliseren, te behouden of achteruitgang te beperken.

 Samen met ZorgMies denken we een meerwaarde te creëren voor mensen waarbij het bewegend functioneren in het geding komt. ZorgMies en familie signaleren en hebben overleg of hulp van een fysiotherapeut welkom is. De fysiotherapeut zal dan screenen en een intake doen, indien nodig wordt een behandelplan opgesteld. ZorgMies en familie krijgen direct terugkoppeling en zijn daar waar nodig onderdeel in het opgestelde behandelplan. Korte lijntjes, duidelijke afspraken, zoals het in de gezondheidszorg zou moeten gaan. 

We kijken uit naar een fijne samenwerking.