123rf 37522113 thuiszorg

Toenemende kosten van aanvullende verzekeringen drukken toegankelijkheid fysiotherapie

30-05-2023

De toegankelijkheid van fysiotherapie in Nederland staat onder druk, zo blijkt uit recent nieuwsberichten. Het probleem werd afgelopen zaterdagavond belicht in het journaal en in Nieuwsuur, waarbij werd benadrukt dat steeds meer mensen de relatief goedkopere zorg in de eerste lijn ontlopen en in plaats daarvan direct naar het ziekenhuis gaan. Een voorbeeld dat werd aangehaald was knie-artrose, waarbij fysiotherapie vaak kan helpen om duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen.

Het feit dat fysiotherapie niet standaard wordt gedekt door de basisverzekering, belemmert de toegang tot deze belangrijke vorm van zorg. Fysiotherapie kan immers duurdere behandelingen, zoals operaties, voorkomen of uitstellen, wat uiteindelijk kostenbesparingen kan opleveren voor de gezondheidszorg als geheel.

Er is echter goed nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van fysiotherapie. Vanaf 2025 zal fysiotherapie naar verwachting terugkeren in het basispakket. Op dit moment is echter nog niet duidelijk op welke manier en in welke omvang dit zal gebeuren. De regering en zorgverzekeraars moeten nog bepalen hoe fysiotherapie op een duurzame manier toegankelijk kan worden gemaakt zonder de kosten te laten exploderen.

Ondertussen worstelt de beroepsgroep van fysiotherapeuten met problemen van hun eigen. Er zijn steeds meer meldingen van jonge collega's die het vak verlaten vanwege de hoge werkdruk, administratieve lasten en ontoereikende salarissen. Deze situatie baart zorgen, vooral gezien het feit dat Nederland in een hoog tempo vergrijst en de vraag naar (beweeg)zorg naar verwachting zal toenemen.

Er is duidelijk actie nodig om de toegankelijkheid van fysiotherapie te waarborgen en de problemen in de sector aan te pakken. De terugkeer van fysiotherapie in het basispakket vanaf 2025 is een stap in de goede richting, maar er moet nog meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, zonder dat dit financieel onhaalbaar wordt voor hen.