Goed verzekerd 2024 in?

13-12-2023

Wat gaat u doen met uw zorgverzekering in 2024??
Blijft u zitten waar u zit of gaat u wisselen van zorgverzekering? 

Wat gaat u doen met uw zorgverzekering in 2024??
Blijft u zitten waar u zit of gaat u wisselen van zorgverzekering? Dit kan best een lastige keuze zijn... 

Wij hebben in 2024 met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. Niet omdat de aanbiedingen zo goed waren... maar vooral om u goed van dienst te willen zijn! Het afgelopen jaar hebben we met 2 zorgverzekeringen geen contract afgesloten. We wilden een signaal afgeven aan de maatschappij en aan de zorgverzekeringen.
Nu kiezen we ervoor om op een andere manier te protesteren.

We geven u het volgende mee om een goede keuze te maken...

  • Bedenk goed hoeveel fysiotherapeutische behandelingen u wilt verzekeren.
  • Ook in 2024 zijn na een operatie de eerste 20 behandelingen voor uw aanvullende verzekering en vanaf behandeling 21 komt u in de basisverzekering.
  • Als uw aanvullende verzekering maar 11 behandelingen vergoed dan betaalt u er 9 zelf. 
  • Als uw aanvullende verzekering bijvoorbeeld 26 behandelingen vergoed, betaalt u geen extra kosten. U houdt zelfs 6 behandelingen over voor een ander ongemak. 
  • Fysiotherapie uit de basis verzekering gaat ten koste van uw eigen risico. Als dat al op is gegaan aan bijvoorbeeld de operatie of medicatie dan is er niks aan de hand. U betaalt geen extra kosten.  Is dat niet zo dan betaalt u middels uw eigen risico (een deel van) de fysiotherapeutische behandelingen. 
  • De kostprijs van een fysiotherapeutische behandeling is ongeveer €45,- 
  • De tarieven voor verbijzonderingen zoals kinderfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, manuele therapie en oedeemfysiotherapie zijn hoger. Ook heeft vaak de eerste afspraak een ander tarief omdat dan uw dossier wordt aangemaakt en een behandelplan wordt opgesteld. 
  • Alle tarieven voor de verschillende behandelingen zijn bij ons secretariaat terug te vinden. 
  • Afhankelijk van onze nieuwe regering zal op z'n vroegst in 2025 de organisatie rondom fysiotherapeutische hulpverlening mogelijk anders worden. Het lijkt erop dat fysiotherapie voor een deel terug zal gaan naar de basisverzekering. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uw fysiotherapeut raadplegen of uw zorgverzekeraar. Op verschillende websites kunt u terecht om de vergoeding van fysiotherapie in de aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken.