Betaalt u zelf de behandeling bij de fysiotherapeut? U kunt deze kosten mogelijk aftrekken bij de belastingdienst.

02-04-2023

Heeft u een basisverzekering en bent u onder behandeling bij een fysiotherapeut dan betaalt u deze kosten (helaas) uit eigen portemonnee. Dit geldt voor bijna alle behandelingen.

De uitzonderingen zijn:
Een verwijzing van de huisarts of specialist i.v.m. knieartrose of heupartrose wordt 12x vergoed.
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt 9x vergoed.
Ook voor jongens en meisjes tot 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering 9x. En er kan een aanvraag gedaan worden om nogmaals 9x vergoeding te krijgen.
Voor etalagebenen worden 37 behandelingen vergoed.
Bij COPD is het afhankelijk van de ernst van de aandoening hoeveel behandelingen er worden vergoed.  

Heeft u een aandoening of ziekte die op de chronische lijst staat dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf, daarna wordt behandeling vergoed door middel van de basisverzekering. 

Maar wist u dat deze kosten aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte? Uiteraard zijn hier weer spelregels aan verbonden. De eerste belangrijke spelregel is dat de kosten boven een bepaalde drempel moeten zijn. Als u dit kalenderjaar 2x naar de fysiotherapeut bent geweest komt u sowieso ongeacht uw situatie niet boven deze drempel uit. Maar als u frequenter naar de fysiotherapeut gaat dan is het mogelijk anders. 

De belastingdienst houdt rekening met uw inkomen (tweede spelregel) en/of u een fiscale partner heeft. Het komt erop neer, hoe hoger het inkomen hoe hoger de drempel is om deze kosten af te mogen trekken. Vice versa is dit ook het geval.  Op de website van de belastingdienst kunt u er alles over lezen. De laagste drempel is een bedrag van € 149,- (dit is zonder een fiscale partner) en een bedrag van €298,- (met fiscale partner).

Aan deze drempels zitten dan ook weer bedragen gekoppeld wat uw inkomen dan mag of moet zijn. Dit is de link naar de juiste pagina van de belastingdienst voor meer informatie.