Update coronavirus 25 maart

25-03-2020

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle cliënten in principe digitaal plaatsvindt. 
Dit uitgangspunt geldt voor cliënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe cliënten.  

Voor face-tot-face behandeling is overleg met verwijzer of huisarts niet meer aan de orde, in tegenstelling tot het bericht van 23 maart jl.
Dit is het resultaat van overleg tussen de overkoepelende instanties van huisartsen, fysiotherapeuten, RIVM en overheid.
 

Wat betekent dit:

  • Wij behandelen dus in principe zoveel mogelijk op afstand door middel van een telefonisch consult of video-bellen.
  • Het op afstand behandelen blijft tot nader order bestaan tot 6 april 2020.
  • Onze bereikbaarheid blijft, u kunt bellen tussen 8.00 - 16.30 uur. Ons secretariaat zit voor u klaar.
    Indien nodig kan vrijwel direct met een fysiotherapeut worden gesproken.
  • Face-to-face behandeling kan alleen als er blijvende beperkingen in functioneren optreden wanneer we niet behandelen.
  • Uw fysiotherapeut is goed in staat om deze inschatting te maken en zal dit aan u voorleggen / uitleggen.

 

Laten we met zijn allen hopen dat deze coronacrisis snel achter de rug is!
Als iedereen zijn steentje bijdraagt om de adviezen en richtlijnen op te volgen dan maken we de meeste kans!
Let's do it!!