Update coronavirus 23 maart

23-03-2020

Vanavond heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook verstrekkende gevolgen voor de fysiotherapie!

 

Wat gaan we doen?

Wij volgen uiteraard de instructies die we hebben gekregen van de overheid en onze beroepsgroep, het KNGF.
Dit houdt in dat de fysiotherapeut moet screenen op:

  • het nut van de behandeling
  • de noodzaak van de behandeling
  • risico op restschade voor functioneren bij niet behandelen

 

Als de conclusie bestaat uit het feit dat uitstel mogelijk is dan zal er geen hands-on behandeling plaats vinden. Een alternatief is telefonische of online begeleiding. 

Als de conclusie luidt dat uitstel niet mogelijk is in verband met blijvende achteruitgang van functioneren dan zal er gescreend worden op coronarisico.
Dit gebeurt aan de hand van de symptomenlijst van het RIVM en er wordt overleg gepleegd met de verwijzer. 

De voorkeursoptie om te behandelen op afstand blijft bestaan.
Als er toch hands-on behandeling moet plaatsvinden wordt met de verwijzer afgestemd hoe dit moet gebeuren.
Onderwerpen die dan worden besproken zijn:

  • waar wordt behandeld
  • moet er beschermende kleding worden gedragen
  • als er geen beschermende kleding voor handen is mag er dan nog behandeld worden
  • als face-to-face behandeling wel noodzakelijk is proberen we de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk waar te maken. 

 

Weet dat we u niet in de steek laten. We hechten waarde om u op afstand te kunnen voorzien van fysiotherapeutische hulp.
We zullen al dan niet beperkt telefonisch bereikbaar blijven. Ons telefoonnummer is 078 6202666
U kunt ons altijd mailen op: info@fysiodelus.nl

 

Deze maatregelen waarbij bij voorkeur geen hands-on behandeling plaatsvindt blijft tot nader order geldig tot 6 april!!