Samen zorgen voor kwetsbare ouderen

01-12-2019

De geriatriefysiotherapeut is de specialist op het gebied van het fysiek functioneren van kwetsbare ouderen en ouderen met co- en mult-morbiditeit.
Via de NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie) wordt middels een factsheet heel duidelijk
aangegeven wat de meerwaarde is van een geriatriefysiotherapeut.
Wat mag je van deze specialist in bewegen verwachten?
Lees onderstaande factsheet en u bent helemaal op de hoogte!