Ouderen: vallen voorkomen met vitamine D

26-11-2018

Extra vitamine D in combinatie met beweging verkleint significant het valrisico bij ouderen.

 

De studie werd uitgevoerd bij 91 ouderen die verbleven in een verzorgingshuis. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 85 jaar en werden willekeurig in vier groepen verdeeld. In de beweeggroep kregen de ouderen tweemaal per week een lichte vorm van beweging onder begeleiding aangeboden.

 

In de suppletiegroep (zij die extra vitamine D slikten) kregen de deelnemers gedurende drie maanden dagelijks 900 IE vitamine D en in de combinatiegroep werden beide interventies gecombineerd. Tenslotte was er nog een groep ouderen die de normale zorg ontving (controlegroep).

 

In vergelijking met de controlegroep nam het valrisico bij de ouderen die vitamine D gesuppleerd kregen in combinatie met beweging met 72% significant af. Alleen extra vitamine D of alleen beweging leidde ten opzichte van de controlegroep niet tot een significante risicoreductie.

 

Vitamine D is niet alleen van belang voor sterke botten, maar ook voor sterke spieren. Suppletie met de vitamine kan het valrisico van ouderen drastisch verminderen en draagt mogelijk bij aan een verbetering van de levenskwaliteit van ouderen en een afname van gezondheidszorgkosten.

 

Imaoka M, Higuchy Y, [..], Ueda T. Low-frequency Exercise and Vitamin D Supplementation Reduce Falls Among Institutionalized Frail Elderly. International Journal of Gerontology 2016; 10(4):202-206