Zorgpolis 2019

27-11-2018

Zorgpolis 2019

Het einde van het jaar is in zicht. Traditioneel de periode dat we via allerlei reclamespotjes verleid worden om een nieuwe zorgpolis te kiezen. Het kiezen is niet gemakkelijk, er zijn nogal wat polissen. We hebben een overzicht gemaakt hoe vergoeding vanuit basis en aanvullende verzekering is geregeld voor fysiotherapie.

Het is belangrijk kritisch te kijken naar uw zorgpolis want uw keuze kan nogal wat verschil maken. In financiële zin (tot wel € 400 verschil), maar ook bijvoorbeeld het aantal behandelingen. Zoals u misschien weet wordt het overgrote deel van de fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Bij vergoeding vanuit het aanvullende pakket geldt geen eigen risico.

Slechts enkele erkende chronische aandoeningen (chronische lijst borst) worden vergoed vanuit het basispakket. Bij vergoeding vanuit het basispakket geldt wél een eigen risico.

Sommige verzekeraars hanteren bijzonder voorwaarden richting de zorgverleners waar zij een contract mee hebben gesloten. Dat kan soms consequenties hebben voor het aantal behandelingen. Ook de vergoeding voor manuele therapie kent vaak speciale voorwaarden. Aangezien dit per praktijk kan verschillen, is het belangrijk dat ook even bij uw fysiotherapeut advies inwint.

 

Soort fysiotherapie

Dekking basisverzekering?

Eigen risico?

Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst

Ja, maar… pas vanaf de 21e behandeling volledig vergoeding op basis van de indicatie op de chronische lijst. De eerste 20 behandelingen dient u (eenmalig) zelf te betalen. Dit geldt per indicatie.

Ja

Fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup

Ja, vergoeding van maximaal 12 behandelingen per jaar.

Ja

Bekkenfysiotherapie bij urineverlies

Ja, éénmalig 9 behandelingen vergoed.

Ja

Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen

Ja, maximaal 37 behandelingen per jaar.

Ja

Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname

Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn.

Ja

Overige fysiotherapie

Nee, alleen vergoed via aanvullende verzekering.

Nee