Nieuwe wet privacy

21-05-2018

Vanaf 25 mei zijn er nieuwe regels gaan gelden in het kader van de privacy.
En om aan alle regels te voldoen, zijn we de afgelopen weken bezig geweest met passende maatregelen.
Om de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) goed door te nemen hebben we gebruik gemaakt van 
een programma dat stap voor stap de hele wet doorloopt. Dit programma is beschikbaar gesteld door de Stichting AVG en het
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

 

Als alle stappen doorlopen zijn, wordt er een verklaring afgegeven.
Dit is een samenvatting van alles wat er is gedaan om aan de nieuwe wet te voldoen.
We zijn verplicht om dit proces een aantal keer per jaar te herhalen en te beoordelen op zijn volledigheid.
Uiteraard volgen er dan aanpassingen indien nodig. 

 

Een van de belangrijkste aspecten van de nieuwe wet is dat je verwerkersovereenkomsten aangaat.
Dit houdt in als er persoonsgegevens worden gedeeld, dan moet dat zorgvuldig gebeuren conform de eisen van de AVG.
Betrokken partijen tekenen hiervoor een document en dit is dan de verwerkersovereenkomst.
Een ander aspect is het opstellen van een privacy verklaring. Deze moet in ieder geval op de website terug te vinden zijn.
Wilt u meteen onze pricacy verklaring lezen klik dan hier

 

Tenslotte willen we u wijzen op het volgende:
U krijgt onze nieuwsbrief één keer per maand. Mocht u dit in de toekomst niet meer willen, dan kunt u zich afmelden onderaan de niewsbrief.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact met het secretariaat op.