Wat u moet weten over de zorgpolissen die je kunt kiezen

29-11-2016

Bij het uitzoeken van een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar hebben consumenten onder meer keuze uit een naturapolis en een restitutiepolis. Elk jaar sluiten zorgverzekeraars op basis van kwaliteit en kosten contracten met zorgaanbieders. Dat heeft consequenties voor de vergoeding van zorg.

 

Naturapolis

Verzekerden met een naturapolis krijgen alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverleners gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten.

Een verzekerde met een naturapolis mag wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Maar dan wordt meestal maar een deel van de behandeling vergoed. Hoe hoog die vergoeding is, staat in de polis.

Doorgaans worden de kosten rechtstreeks tussen de zorgverlener en verzekeraar verrekend. De premie voor een naturapolis ligt meestal lager dan die voor zogenoemde restitutiepolissen.

 

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis heeft een verzekerde meer keuzevrijheid. De verzekerde krijgt een standaardvergoeding voor behandelingen, ongeacht welke zorgverlener hij kiest.

De verzekerde moet de rekening van een niet-gecontracteerde zorgverlener soms wel eerst zelf betalen en achteraf declareren bij de verzekeraar. In andere gevallen betaalt de verzekeraar de rekening rechtstreeks.

Het kan voorkomen dat een behandeling duurder is dan de maximale tarieven die de zorgverzekeraar hanteert. In dat geval moet de verzekerde een deel zelf betalen. Als het om een rekening van een gecontracteerde zorgverlener gaat, dan worden de kosten in principe volledig vergoed.

Vanwege de keuzevrijheid zijn restitutiepolissen meestal duurder dan naturapolissen.

 

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en restitutiepolis. Deze verzekering vergoedt in bepaalde gevallen zorg in natura en in andere gevallen zorg op basis van restitutie. In de polisvoorwaarden is te vinden voor welke zorg het voor een volledige vergoeding noodzakelijk is om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan (bron: www.nu.nl).

 

Heeft u vragen over de verschillende zorgpolissen en de gevolgen voor de vergoeding voor fysiotherapie? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag.