Veelgestelde vragen over zorgverzekeringen

01-11-2016

U kunt elk jaar in november, december en januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Ook voor 2017. Het opzeggen van de oude zorgverzekering moet gebeuren voor 1 januari. U heeft tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe verzekeraar.

 

Uw nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in.

 

 

Let op: als u een nieuwe zorgverzekering pas in januari afsluit, moet u de oude verzekering al voor 1 januari hebben opgezegd!

 

 

U heeft de keuze om alleen een basisverzekering te nemen, maar u kunt uw verzekering ook uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering. Het basispakket wordt elk jaar bepaald door de overheid, hierdoor verschilt het pakket per jaar.

 

Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlander en vergoedt de medische noodzakelijke zorg. In het basispakket vallen onder andere: huisarts, ziekenhuiszorg, medisch specialisten en geneesmiddelen. In 2017 geldt een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico geldt overigens niet voor huisarts, verloskundige en kraamzorg.

 

Wat is de aanvullende verzekering?

Een aanvullende zorgverzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de ziektekostenverzekering is opgenomen. Hieronder vallen ook de meeste fysiotherapeutische behandelingen (als u ouder dan 18 jaar bent en geen chronische aandoening heeft). Wilt u weten waar u goed verzekerd bent voor behandelingen fysiotherapie? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

 

Mag ik de basisverzekering en aanvullende verzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten?

U mag de basisverzekering en een aanvullende verzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Sommige verzekeraars rekenen echter wel een hogere premie als u alleen een aanvullend pakket afsluit.

 

Wordt iedereen voor een aanvullende verzekering geaccepteerd?

Nee, niet iedereen wordt automatisch voor een aanvullende verzekering geaccepteerd. Als u op leeftijd bent of een hoog gezondheidsrisico heeft, kunnen sommige zorgverzekeraars u weigeren of een hogere premie vragen. Als u eenmaal een aanvullend pakket heeft, zal de verzekeraar in de volgende jaren geen medische acceptatie-eisen aan u stellen.

 

Wat wordt de zorgpremie?

De zorgpremies worden de komende weken bekend gemaakt. DSW heeft de premie inmiddels bekend gemaakt. Deze valt ongeveer € 10,- hoger uit dan vorig jaar. Over het algemeen zullen de premies stijgen t.o.v. vorig jaar. Oriënteer uzelf goed en bekijk kritisch of u wel of niet moet overstappen. Maak gebruik van onafhankelijke vergelijkingssites zoals www.zorgwijzer.nl.

 

Wat wordt het eigen risico?

Het eigen risico blijft voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk aan het voorgaande jaar: €385,-. Dit wil zeggen dat u de eerste €385,- aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zelf betaalt (m.u.v. huisarts, kraamzorg en verloskunde).

 

Restitutie- of naturapolis?

Bij een naturapolis gaat u naar zorgverleners waarmee de verzekeraar afspraken heeft. Daar hoeft u niet te betalen, de zorgverlener regelt de betaling rechtstreeks bij de verzekeraar. Gaat u naar niet gecontracteerde zorgverleners, dan vergoeden verzekeraars de kosten slechts gedeeltelijk. Bij een restitutiepolis kunt u naar een zorgverlener van uw voorkeur. Dit betekent voor u veel meer vrijheid in zorgkeuze. Ook bij een restitutiepolis zijn veel zorgaanbieders gecontracteerd. Als u naar ongecontracteerde aanbieders gaat moet u zelf voorschieten maar kunt u wel op basis van gebruikelijke tarieven de zorgkosten toch volledig vergoed krijgen.